Meníme nápady na realitu

Business developement

Od základnej myšlienky cez platiacich klientov až po rastúcu spoločnosť, dokážeme podporiť vaše snaženie premeniť nápady na realitu. Naše metódy a pracovne postupy sú založené na kombinácii vedeckého prístupu kombinovanom s vlastným vývojom a dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Tieto metódy a postupy boli mnohokrát úspešne implementované pri štarte a rozvoji mnohých spoločností. V závislosti od fázy, v ktorej sa spoločnosť nachádza podporujeme vaše snaženie nasledovnými činnosťami:

„Seed“ fáza 

 • Jasné zadefinovanie nápadu
 • Overenie konceptu
 • Definícia obchodného modelu
 • Posúdenie spätnej väzby od testovacej vzorky
 • Posudzovanie škálovateľnosti
 • Definícia požiadaviek na zručnosti a odborné znalosti
 • Posúdenie rizík
 • Formy financovania

„Start-up“ fáza

 • Rozhodnutie o obchodnej form
 • Implementácia 9 bodov „business development“ modelu
 • Zabezpečenie dodržiavanie právnych predpisov
 • Daňová registrácia
 • Prevádzkové povolenia
 • Počiatočný nábor vhodných zamestnancov
 • Bankovníctvo
 • Financovanie
 • Rozbeh obchodných a marketingových činností

„Growth“ fáza

 • Plný rozvoj obchodných aktivít
 • Implementácia 9 bodov obchodného modelu
 • Definícia a zabezpečenie distribučných kanálov
 • Vyhľadávanie strategických partnerstiev
 • Financovania rastu
 • Ďalšie nábor vhodných zamestnancov
 • Prehodnotenie podnikovej štruktúry
 • Prehodnotenie obchodných procesov

„Business development model“

Sales developement

V mnohých spoločnostiach je najväčším obmedzením v ich raste nedostatočne zvládnutá obchodná stratégia. Za zlé výsledky je najčastejšie obviňovaný koncový stupeň – obchodné oddelenie. Avšak problém je často komplexnejší a pramení z kombinácie viacerých faktorov. 

Práve preto prichádzame s komplexným prístupom ku rozvoju obchodných aktivít s našim 9 bodovým „sales development“ modelom. Tento model vám pomôže podrobne rozpracovať jednotlivé časti obchodnej stratégie a takisto vám pomôže sa zamyslieť nad tým ako sa vo vašej organizácii vytvára hodnota pre vášho klienta. 

Náš procese „sales developmentu“ je vysoko praktický a zameraný na konkrétne činnosti a stratégie, ktoré majú priamy vplyv na obchodné výsledky.

 

Blog

Získajte bezplatnú konzultáciu

Close Menu